logo-grreen

“REAGRO” axborot tizimi

Loyihaning to’liq nomi : “Klaster reytinglarini avtomatlashtirilgan baholash axborot tizimi”

Klasterlar qishloq xo‘jaligida agrosanoat majmuasini rivojlantirishda asosiy o‘rin tutadi, chunki ular bir-biriga bog‘langan va o‘zaro bog‘liq bo‘lgan kompaniyalar, fermer xo‘jaliklari, ilmiy markazlar, yetkazib beruvchilar va boshqa ishtirokchilar guruhlari bo‘lib, ma’lum bir geografik hududda jamlangan hamda umumiy maqsadlar va ixtisosliklar bilan bog‘langan. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, qishloq xo‘jaligida klasterlarni baholash va reyting tizimini ishlab chiqish yagona baholash tizimini yaratishga yordam beradi, bu esa belgilangan mezonlar va metodologiyalar asosida klasterlarni xolisona taqqoslash va reytingini aniqlash imkonini beradi.

Maqsadi, vazifalari va qo’llanish doirasi

Maqsadlar: AT yaratish maqsadlari:

̶  klasterlar faoliyatining turli jihatlari bo‘yicha ma’lumotlarni yig‘ish. Bunga operatsion samaradorlik, texnologiya darajalari, moliyaviy natijalar, boshqaruv samaradorligi va boshqa asosiy ko’rsatkichlar haqida ma’lumot kiradi.

̶  Analitika o’tkazish va klaster reytinglarini yaratish uchun to’plangan ma’lumotlarni qayta ishlash.

̶  Umumiy klaster reytingini shakllantirishda turli mezonlar va ularning salmog‘i o‘rtasidagi bog‘liqlikni belgilovchi metodologiyani yaratish

̶  Foydalanuvchilarga klaster reytinglari natijalarini hisobotlar, diagrammalar, grafiklar va boshqa ko‘rgazmali qurollar ko‘rinishida ko‘rish uchun qulay interfeys bilan ta’minlash. 

̶  Tizim tomonidan qayta ishlangan klaster ma’lumotlarining maxfiyligi va yaxlitligini himoya qilish ̶ Reytingni baholashni ta’minlash.

Vazifalar: ATning asosiy maqsadi:

̶ Kiritilgan ma’lumotlar va belgilangan mezonlar asosida har bir klaster samaradorligini baholash;

̶  Raqobatni rag‘batlantirish va faoliyat sifatini oshirish;

̶  Baholash va baholash jarayonida shaffoflikni ta’minlash;

̶  Klasterlar ishini monitoring qilish va faoliyatni tahlil qilish; ̶  Klasterlarning dolzarb ma’lumotlar bazasini yuritish;

̶  ISning bosh sahifasida reytinglarni e’lon qilish.